Rozwiązania IFS w krakowskim MPK

W 2009 r. MPK w Krakowie otrzymało tytuł Lidera Informatyki 2009 w kategorii Sektor Publiczny, w konkursie organizowanym od 13 lat przez redakcję Computerworld. Nagroda została przyznana za sprawne zarządzanie komunikacją publiczną dzięki wykorzystaniu narzędzi IT, w tym systemu klasy ERP - IFS Applications.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.