Efektywność w procentach: system Emigo w Grupie CEDC

Grupa CEDC ujednoliciła procesy operacyjne swoich spółek dystrybucyjnych, wdrażając mobilny system Emigo szczecińskiej firmy Sagra Technology. Firma poprawiła skuteczność sprzedaży, usprawniła zarządzanie zapasami i należnościami. Zaczęła też precyzyjnie morzyć zwrot z inwestycji rzeczowych i marketingowych dokonywanych na rzecz klientów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.