Serwer w przeglądarce

Na początku tego roku organizacja W3C opublikowała roboczą wersję standardu Indexed Database API. Dzięki niemu możliwe będzie przechowywanie danych aplikacji po stronie przeglądarki. Do danej bazy może być jednocześnie otwartych wiele połączeń, lecz w ramach jednego połączenia aktywna może być tylko jedna transakcja.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.