Serwer w przeglądarce

Na początku tego roku organizacja W3C opublikowała roboczą wersję standardu Indexed Database API. Dzięki niemu możliwe będzie przechowywanie danych aplikacji po stronie przeglądarki. Do danej bazy może być jednocześnie otwartych wiele połączeń, lecz w ramach jednego połączenia aktywna może być tylko jedna transakcja.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.