Web 2.0 w przesiębiorstwie: wykorzystanie technologii sieci społecznych w systemach ERP

Dzisiejsze aplikacje biznesowe nie są wystarczająco elastyczne, aby dotrzymywać kroku firmom, które obsługują. Użytkownicy muszą sami ustalać, gdzie mogą znaleźć przechowywane w odizolowanych miejscach informacje potrzebne do wykonywania zadań, podczas gdy koszty nadążania infrastruktury informatycznej za zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi są wysokie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.