Web 2.0 w przesiębiorstwie: wykorzystanie technologii sieci społecznych w systemach ERP

Dzisiejsze aplikacje biznesowe nie są wystarczająco elastyczne, aby dotrzymywać kroku firmom, które obsługują. Użytkownicy muszą sami ustalać, gdzie mogą znaleźć przechowywane w odizolowanych miejscach informacje potrzebne do wykonywania zadań, podczas gdy koszty nadążania infrastruktury informatycznej za zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi są wysokie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.