Korzyści biznesowe z architektury zorientowanej na usługi

Przedsiębiorstwa produkujące artykuły na zamówienie i w trybie mieszanym, tj. na

podstawie prognoz sprzedaży i pod konkretne zamówienia muszą spełniać coraz wyższe

wymagania klientów. Stałe skracanie terminów realizacji, podnoszenie jakości

i obniżajanie kosztów, a jednocześne przestrzeganie coraz surowszych przepisów

prawnych to główne wyzwania w obecnej sytuacji rynkowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.