Korzyści biznesowe z architektury zorientowanej na usługi

Przedsiębiorstwa produkujące artykuły na zamówienie i w trybie mieszanym, tj. na

podstawie prognoz sprzedaży i pod konkretne zamówienia muszą spełniać coraz wyższe

wymagania klientów. Stałe skracanie terminów realizacji, podnoszenie jakości

i obniżajanie kosztów, a jednocześne przestrzeganie coraz surowszych przepisów

prawnych to główne wyzwania w obecnej sytuacji rynkowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.