Zautomatyzowane testy bezpieczeństwa w Polkomtel S.A.

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji stanowi dziś duże wyzwanie. Dane w postaci elektronicznej stanowią cenne zasoby przedsiębiorstw i powinny być za wszelką cenę chronione. Szczególnie, że crackerzy coraz częściej działają dla osiągnięcia korzyści finansowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.