Ochrona danych: na jakie rozwiązanie postawić?

Jak oceniać rozwiązania zapobiegające wyciekom danych? W jaki sposób można porównać jakość konkurencyjnych produktów klasy DLP (data leakage prevention )? Z tego raportu dowiesz się jakie pytania zadać dostawcy i czym powinno cechować się rozwiązanie DLP stanowiące bezpieczną inwestycje.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.