Spójny obraz

Danymi referencyjnymi są dane istotne z punktu widzenia interesów firmy, na przykład dane o dostawcach, pracownikach, usługach, kontraktach itp. Jak najlepiej przeprowadzić wdrożenie systemu zarządzania danymi referencyjnymi? Przede wszystkim, trzeba zadecydować, które dane są dla firmy najważniejsze, kluczowe. Następnie trzeba określić, gdzie mogą być zakładane dane podstawowe i jak będzie odbywała się ich dystrybucja.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.