Spójny obraz

Danymi referencyjnymi są dane istotne z punktu widzenia interesów firmy, na przykład dane o dostawcach, pracownikach, usługach, kontraktach itp. Jak najlepiej przeprowadzić wdrożenie systemu zarządzania danymi referencyjnymi? Przede wszystkim, trzeba zadecydować, które dane są dla firmy najważniejsze, kluczowe. Następnie trzeba określić, gdzie mogą być zakładane dane podstawowe i jak będzie odbywała się ich dystrybucja.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.