Jak sprawdzić zabezpieczenia?

Najczęściej stosowanym testem penetracyjnym jest symulowanie ataku z zewnątrz, przez sieć Internet. Pierwszym zadaniem jest rozpoznanie sieci (rekonesans), a potem wykonuje się kolejne działania - enumeracja obiektów, analiza podatności, próba wykorzystania rozpoznanych luk, a następnie analiza wyników i raportowanie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.