Jak sprawdzić zabezpieczenia?

Najczęściej stosowanym testem penetracyjnym jest symulowanie ataku z zewnątrz, przez sieć Internet. Pierwszym zadaniem jest rozpoznanie sieci (rekonesans), a potem wykonuje się kolejne działania - enumeracja obiektów, analiza podatności, próba wykorzystania rozpoznanych luk, a następnie analiza wyników i raportowanie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.