Transformacja sieci biznesowej: Przywództwo produktowe i usługowe

W przeszłości osiąganie doskonałości było możliwe dzięki zrozumieniu klientów i konkurentów oraz oczywiście dzięki przewadze technologicznej i jakościowej. Zasada ta wciąż obowiązuje, jednak dziś osiąganie celów strategicznych wymaga od producentów nie tylko dogłębnego zrozumienia technologii i rynków, a le także pokonywania coraz większych przeszkód, które piętrzą się w związki z trendami globalizacyjnymi i outsourcingowymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.