Zgodność z przepisami

Zmienia się sposób postrzegania i zarządzania operacyjną infrastrukturą informatyczną. Nie jest to już tylko pomocnicze narzędzie zwiększające wydajność, ale strategiczny zasób, który - przy koordynacji z celami organizacyjnymi - przynosi wymierny zwrot z inwestycji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.