Jak wdrażać systemy ERP: raport

Dziesięć sprawdzonych metod na udane wdrożenie / W obliczu kryzysu wystarczy lepiej przyjrzeć się posiadanym systemom ERP/BI, aby znaleźć możliwości usprawnienia organizacji w okresie dekoniunktury / Razem z wdrożeniem systemu klasy ERP można dokonać jego integracji z istniejącymi systemami albo je całkowicie wymienić. Którą drogę wybrać?

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.