Temat: Wi-Fi Alliance

Standardy Wi-Fi – kierunki rozwoju sieci bezprzewodowych
Standard Wi-Fi uzupełniony o mechanizmy synchronizacji czasu