Temat: usługi cyfrowe

5 najistotniejszych zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”
Rapid shift to working from home creates new IT challenges