Temat: układ scalony

Do smartfonów wkroczy wkrótce kryptografia kwantowa
W sieciach Wi-Fi szykuje się rewolucja