Temat: układ

Intel i Tower będą ze sobą ściśle współpracować
UE i Japonia zwierają szyki