Temat: sympozjum

Konferencja ProNovum – jak usprawnić badania i ocenę stanu technicznego w energetyce
Gartner: stawiajcie na innowacje a szybko odniesiecie sukces