Temat: stuxnet

Najciekawsze przypadki malware'u od 1971 r. do 2016 r.
Anatomia ataków na infrastrukturę SCADA