Temat: spotkanie Klubu CIO

Klub CIO w Gdyni, 11 października 2018
Klub CIO w Gdyni, 11 października 2018
Klub CIO w Warszawie, 15 marca 2018
Klub CIO w Warszawie, 15 marca 2018
Klub CIO w Warszawie, 1 lutego 2018 Mariusz Mierzejewski Wyjście z pułapki średniego rozwoju jest możliwe. I konieczne. Michał Paprocki, CIO Roku 2017, zwyciężył w konkursie CIO Roku 2017 przedstawiając porywającą historię zmiany modelu działania i kierunku rozwoju ING Services Polska. Licząca ponad 800 pracowników spółka świadczy usługi dla globalnej grupy ING. Jeszcze dwa lata temu można by nazwać ją liderem efektywności wśród „zwykłych” centrów usług. „Stworzyliśmy centrum usług wspólnych o doskonałych parametrach” – mówi Michał Paprocki. Ale jego zdaniem kontynuowanie ekstensywnego wzrostu, typowego dla polskiej branży ABSL, byłoby błędem. Oznaczałoby wpadniecie w pułapkę średniego rozwoju. Stąd decyzja o przestawieniu ING Services Polska na pozycję globalnego gracza, wdrożeniu modelu DevOps-owy dla heterogenicznych produktów, w centrum technologii, które obsługuje wiele krajów w różny sposób, uwzględniając lokalne regulacje i wymogi – zmiana bez precedensu, zakończona sukcesem z perspektywy biznesowej, z perspektywy klienta. Digital kwestionuje dotychczasowe procesy sprzedażowe, operacyjne, logistyczne, zakupowe itd. „To jest właśnie całkowita zmiana paradygmatu. Kto w porę tego nie odkryje – zginie. O pewnych branżach albo firmach, z racji ich wielkości, już dziś można powiedzieć, że są martwe, pomimo że wydają się nadal potężne. (…) Widzę wielkich dostawców, których czas przemija – HP, Microsoft, IBM, Oracle – którzy mają coraz mniej adekwatne dla nas rozwiązania. Jeszcze trzy lata temu przypadałoby na nich 80% technologii, dziś nie wiem, czy jest to ¼” – wyjaśnia Michał Paprocki. To reorientacja na model firmy technologicznej, a nie banku, a zarazem – na wykorzystanie i doskonalenie możliwości i talentów pracowników. Tylko w ten sposób można wyjść na szerokie wody, uciec z pułapki średniego rozwoju.