Temat: społeczeństwo informacyjne

Krzysztof Szubert został Ministrem ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni
Inauguracja kampanii "Tydzień z Internetem 2012"