Temat: S4E S.A.

Odkryć swoją tożsamość przez markę
Wykorzystać efekt synergii