Temat: robotyzacja

Jak Polacy postrzegają robotyzację?
RPA w polskich firmach