Temat: relacje z dostawcami

Maciej Wiśniewski: dzielenie się ryzykiem i wspólnota egoizmów
Bartosz Soroczyński - chętnie dzielimy się ryzykiem z klientami