Temat: Okablowanie

Ethernet bazujący na jednej parze nieekranowanej skrętki obsłuży sieci IoT
40 GBit/s na skrętce czteroparowej - Innowacyjny system okablowania strukturalnego BKT.NL kat. 8.2