Temat: kultura organizacyjna

Nie ma transformacji bez komunikacji
Klub CIO we Wrocławiu, 12 kwietnia 2018.