Temat: keylogger

12 słabych punktów szyfrowania
Android: TapLogger - prototypowy trojan "podsłuchuje" klawisze