Temat: infrastruktura centrum danych

Przyspieszanie obciążeń o znaczeniu krytycznym: Lenovo ThinkAgile i Nutanix
Budowanie centrum danych definiowanego przez przyszłe wymagania