Temat: fuzje i przejęcia

Najważniejsze transakcje fuzji i przejęć w obszarze cybersecurity w 2022 r.
Czas dużych przejęć