Temat: dostęp do internetu

5G to nie tylko smartfony - jakie technologie skorzystają?
Plus z ważnym kamieniem milowym - chodzi o rozwój 5G