Cloud Computing

Redakcja poleca
Wydarzenia
Biblioteka IT
INWESTYCJE IT W CZASACH KRYZYSU. CHMURA I NOWE TECHNOLOGIE. Po latach prosperity złe informacje płyną z całego świata. Pandemia COVID-19, a później atak Rosji na Ukrainę stały się katalizatorami zmian, które od miesięcy wywierają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i światowej gospodarki. Żyjemy w czasach czarnych łabędzi, w których dające się przewidzieć, ale starannie wypierane ze świadomości zda¬rzenia stają się faktem. Pandemia COVID-19 wymusiła zmianę modeli pracy, zwiększyła rolę e-handlu w wolumenie sprzedaży i zaburzyła łańcuchy dostaw, doprowadzając do braku dostępności kluczowych komponentów. Z kolei wojna za wschodnią granicą bezpośrednio przełożyła się na wzrost zagrożeń cybernetycznych i rosnącą in¬flację, a wraz z nią m.in. szokowy wzrost cen nośników energii. Mocny dolar i euro drenują budżety IT przeznaczane na zakupy usług i sprzętu. W przyszłości należy spodziewać się zaś stagflacji wpisanej w niezbyt pewny kontekst regulacyjny. Nie jest pewne, czy przywódcy polityczni poradzą sobie z narastającym kryzysem i czy podejmowane przez nich działania będą skuteczne. W czasach czarnych łabędzi tworzenie przewagi konkurencyjnej, albo po prostu budowanie modelu na trudne czasy, może zdecydować o tym, czy firmy będą zdolne rozwijać się, a w najgorszym scenariuszu przetrwać na rozchwianym rynku. IT ma tutaj do odegrania istotną rolę. Badanie „Computerworld” zadaje wiele pytań o przyszłość IT w najbliższych kilkunastu miesiącach. Które wydarze¬nia ostatnich miesięcy stanowią największe wyzwanie dla rodzimych przedsiębiorstw? Czy rosnące koszty utrzyma¬nia serwerowni i ryzyko ograniczeń zasilania zachęciły firmy do migracji do chmury? Jak ostatnie dwa lata wpłynęły na funkcjonowanie działów IT?