Temat: cd-rom

Instalacja systemu bez bootowania
Konsola odzyskiwania systemu - uruchamianie