Temat: Avaya

Avaya przejmuje Spoken Communications
Avaya z unijnym certyfikatem BCR