Temat: AirMagnet

Nowy AirMagnet Wi-Fi identyfikuje wrogie punkty dostępowe instalowane na pokładach dronów
Analizowanie widma w sieciach WLAN