Wyjaśniamy dlaczego chmura jest tak kluczowa w obecnych czasach, a także wskazujemy najlepsze praktyki w zakresie migracji do środowiska chmurowego.

Tłumaczymy w jaki sposób możemy zapewnić sobie ciągłość biznesową i zyskać nowe możliwości dzięki chmurze. Dodatkowo podpowiadamy, jak obniżyć przy tym koszty operacyjne. Jak zauważa Deutsche Telekom Group (T-Mobile), aż 75% średnich i dużych organizacji w najbliższych latach wdroży chmurę. Samo wdrożenie może być jednak skomplikowane i stanowić wyzwanie, dlatego tak ważne jest dobranie doświadczonego partnera, który w tym pomoże.

T-Mobile dysponuje bogatym doświadczeniem w tym zakresie i każdą firmę, która decyduje się na współpracę, traktuje w sposób indywidualny i kompleksowo wspiera w procesie migracji do chmury.

Oto w jaki sposób T-Mobile zapewnia wsparcie w zakresie chmury.

Analiza usług krytycznych

takie jak tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych

Skuteczne przejście do chmury - najlepsze praktyki

Zalety wynikające z przejścia do chmury są bardzo korzystne dla firm. Migracja umożliwia firmom wykorzystanie możliwości najnowszych innowacji technologicznych do rozwoju biznesu, przy zachowaniu skalowalności wydatków i inwestycji w zasoby IT. Jednocześnie firmy, które zdecydują się na chmurę, będą mogły sprawniej podejmować decyzje, ponieważ te będą opierały się na danych. W obecnych czasach prowadzenie biznesu data-driven, czyli napędzanego przez dane, pozwala wypracowywać przewagę konkurencyjną i przyspieszać rozwój. Aby jednak czerpanie korzyści z chmury było możliwe, musimy przeprowadzić wdrożenie w sposób możliwie najbardziej optymalny. Specjaliści z #Deutsche Telekom (T-Mobile)# są w stanie pomóc i wskazują trzy kluczowe kroki do podjęcia. Jak zauważa #Boris Demitrovič#, $konsultant biznesowy ICT Solutions w Deutsche Telekom$, dla firm kluczowe jest dziś inteligentne przejście do chmury. $"Jako partner w procesie migracji nie tylko oferujemy firmom pomoc w przejściu do chmury publicznej, ale działamy jako transparentny partner gotowy otwarcie doradzić najlepsze rozwiązanie"$ - zauważa ekspert. Jak zatem sprawnie dokonać migracji? W materiale PDF opisujemy w szczegółach 3 najważniejsze kroki. #Pierwszym jest identyfikacja problemu#, gdzie określamy co jest nam potrzebne i dlaczego, aby faktycznie móc podejmować decyzje oparte na danych. #Drugi krok to ocena obecnego środowiska IT,# która pozwoli wskazać optymalne rozwiązanie chmurowe dla naszego biznesu, z punktu widzenia informatycznego i biznesowego. #I trzeci krok - modernizacja aplikacji i migracja do chmury#. To już konkretne wdrożenie, które w materiale opisujemy na przykładzie przeniesienia wewnętrznego data hubu do chmury publicznej Microsoft Azure Cloud Storage. To projekt, nad którym pracowała firma Trenkwalder we współpracy z partnerem Deutsche Telekom. Migracja odbyła się w rekordowo krótkim czasie dzięki temu, że wcześniej przeprowadzono proces oceny chmury.