Distributed Denial-of-Service Attack (DDoS)

rozproszony atak na usługę

Atak typu DDoS polega na tym, że atakujący ładuje swój złośliwy program do hosta dużej liczby komputerów (najczęściej za pomocą konia trojańskiego). Atak tego typu może spowodować znacznie większe szkody niż pochodzący z jednego komputera, ze względu na to, że firma usiłująca się przed nim obronić, musi blokować ataki pochodzące z dziesiątek, a częstokroć nawet setek różnych adresów IP.

Słownik pojęć CSO - zobacz inne hasła