wirtualizacja połączeń

sposób konfigurowania połączeń w topologii fizycznej sieci telekomunikacyjnej, polegający na tworzeniu wirtualnej struktury sieci (ATM, FR) przez organizowanie połączeń logicznych (wirtualnych), charakterystycznych dla tej techniki połączeń. Połączenia wirtualne nie mają ściśle wyznaczonej trasy, a fizyczny przebieg ich połączeń może ulegać zmianie, nawet w trakcie pracy urządzeń.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła