USB

Universal Serial Bus

standard interfejsu szeregowego urządzeń cyfrowych powszechnego użytku oraz komputerów klasy PC - do transmisji izochronicznej (audio, wideo). Pierwotna szybkość przesyłania informacji wynosząca 12 Mb/s została w kolejnej wersji specyfikacji zmodyfikowana do 45 Mb/s, co zapewnia realizację usług multimedialnych. Interfejs USB zezwala na pracę izochroniczną i asynchroniczną połączonych szeregowo urządzeń w zasięgu 5 m i umożliwia współdzielenie dostępnego pasma maks. przez 127 urządzeń cyfrowych (myszy, klawiatury, drukarki, monitory, zasilacze, karty ISDN, pamięci i in.).

Słownik Akronimów - zobacz inne hasła