system trankingowy

trunking

radiowy system komunikacyjny, polegający na automatycznym przydzielaniu i podziale ograniczonej puli kanałów radiowych (trunks) między znacznie większą od tej puli liczbę użytkowników. Idea trankingu opiera się na niewielkim prawdopodobieństwie, aby wszyscy abonenci w tym samym czasie chcieli korzystać z całej puli dostępnych kanałów radiowych - przydzielanych na żądanie i zwalnianych natychmiast po zakończeniu transmisji. Technika trankingu jest szeroko stosowana do wewnętrznej łączności w przedsiębiorstwach rozległych (systemy dyspozytorskie) oraz w stacjonarnej i ruchomej transmisji danych.