stopa błędu

metoda określania wiarygodności informacji transmitowanej przez tor telekomunikacyjny. Stopę błędu definiuje wskaźnik BER, który określa prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania bitu informacji w strumieniu przesyłanej informacji. Wyróżnia się dwa sposoby definiowania stopy błędu: elementową i blokową. W celu poprawy elementowej stopy błędu (typowa wartość 10-5 dla torów przewodowych) stosuje się korekcję charakterystyki kanału i optymalizację metod modulacji. Dzięki stosowaniu kodów korekcyjnych (kodowanie nadmiarowe, kody cykliczne) uzyskuje się blokową stopę błędu w zakresie od 10-6 do10-10, a nawet mniejszą.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła