skuteczność widmowa

parametr wskazujący, jak wiele bitów informacji cyfrowej można zakodować lub przesłać w określonym pasmie częstotliwości. Zasadniczy wpływ na skuteczność widmową, rozumianą jako stosunek szybkości transmitowanych bitów (w b/s) do zajmowanej szerokości pasma (w Hz) w kanale transmisyjnym, ma przyjęty sposób modulacji, szczególnie istotny dla uzyskiwania wysokich przepływności w ściśle ograniczonym pasmie.