sieć pakietowa

sieć o charakterze korporacyjnym lub publicznym, tworzona z nowoczesnych systemów komutacji, w tym również routerów, które organizują przesyłanie pakietów informacji do miejsca przeznaczenia. Podstawową usługą sieci jest przesyłanie pakietów datagramowych (usługa bezpołączeniowa), możliwe jest tworzenie połączeń wirtualnych dla usług połączeniowych - nadających się do pakietowej transmisji głosowej działającej w czasie rzeczywistym. Istnieją dwa podstawowe typy sieci pakietowych: starsza X.25, o niewielkich wymaganiach co do jakości łączy, oraz bardziej współczesna sieć Frame Relay, tworzona w oparciu o trakty światłowodowe.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła