segment sieci

jednostka informacji w teleinformatyce, której źródłem bądź przeznaczeniem jest warstwa transportowa (warstwa 4) modelu ISO/OSI. Stanowi wydzielony fragment sieci komputerowej połączony z równorzędnymi lub hierarchicznie stojącymi wyżej sieciami przez mosty, huby i routery. Fragmentacja dużej sieci na segmenty zwiększa jej przepływność (ograniczanie za pomocą filtracji zbędnego ruch pakietów między segmentami).