modulacja kwadraturowa QPSK

Quadrature Phase Shift Keying

kodowanie duobitowe na czterech ortogonalnych przesunięciach fazowych harmonicznego sygnału nośnej. W większości przypadków każda z czterech modulacji fazy (przesuniętych o 900, czyli kwadraturowych) koduje dwa bity sygnału cyfrowego. Ośmiowartościowe kodowanie 8-PSK dokonuje się na ośmiu wartościach fazy (co 450), dając trzykrotnie większą szybkość kodowania, natomiast kluczowanie 16-PSK (16 wartości fazy) powoduje czterokrotny wzrost szybkości.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła