mirroring

tradycyjna technika ochrony danych komputerowych przez zapis lustrzany w pamięciach dyskowych. Polega na dublowaniu zapisu danych, w wyniku czego dwa urządzenia (nośniki) przechowują taką samą informację. Do jednego sterownika dołącza się dwa napędy dyskowe, a rejestracja danych dokonuje się jednocześnie.