LAN

Local Area Network

sieć komputerowa o charakterze lokalnym, łącząca grupę użytkowników pracujących na stosunkowo niewielkim obszarze (grupa robocza, oddział firmy, budynek, przedsiębiorstwo, kampus). Sieci lokalne transmitują dane w trybie bezpołączeniowym z szybkością od 10 Mb/s do 10 Gb/s. Najstarszy, stale rozwijany standard LAN, czyli Ethernet, ma typową przepływność 10 Mb/s, jego szybsza wersja, Fast Ethernet, osiąga 100 Mb/s (100Base-T, 100VGAnyLAN), nowa wersja Gigabit Ethernet pracuje z przepływnością 1 Gb/s.

Słownik Akronimów - zobacz inne hasła