intranet

rozwiązanie o funkcjach sieci Internet w obrębie sieci lokalnej (kampusowej), obejmujące swym zasięgiem ograniczony obszar (biuro, pojedynczy zakład, grupę przedsiębiorstw). Intranet korporacyjny korzysta z technologii WWW do przekazywania informacji swoim pracownikom bez rzeczywistego dostępu do Internetu lub z nim. Podstawowe zastosowania intranetu obejmują: publikacje (strony webowe, wyszukiwanie, język HTML, protokół HTTP), komunikację (poczta elektroniczna, MIME) i aplikacje (klient/serwer, CORBA, Java).

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła