integralność danych

uzyskanie pewności w przekazach telekomunikacyjnych, że przesyłana informacja nie została zamieniona, zniekształcona lub zmieniona bez wiedzy adresata. W praktyce funkcję integralności realizuje się przez dołączenie do wiadomości tzw. podpisu cyfrowego, będącego funkcją chronionej wiadomości, i prywatnego, tajnego klucza, znanego tylko nadawcy.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła