efektywność transmisji

parametr określający efektywność przyjętego protokołu transmisji. Im więcej sygnałów sterujących i synchronizacyjnych znajduje się w samodzielnym bloku informacji, tym niższa jest efektywność wykorzystania kanału transmisyjnego, określana jako stosunek liczby bitów informacyjnych do całkowitej liczby przesyłanych bitów.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła