cookies

aplikacja sieciowa implementowana w serwerach i umożliwiająca śledzenie kolejności sesji przeglądarki webowej, generowanych przez pojedynczego użytkownika systemu. Jest sposobem na utrzymanie związków przyczynowo-skutkowych między poszczególnymi, kolejnymi zleceniami przez magazynowanie w serwerze niewielkich (do 4 kB) porcji danych (cookies).