analizator protokołów

narzędzie diagnostyczne zajmujące naczelną pozycję w testowaniu i analizie sieci teleinformatycznych, którego funkcją jest obserwacja działania sieci i nadzór nad nią. Analizator protokołów sieciowych potrafi przechwytywać, analizować i filtrować przesyłane przez sieć pakiety danych, a następnie prezentować na ekranie podstawowe parametry dowolnie wybranych przez operatora pakietów.